Uncategorized

Càng nối dài cho xe nâng

5/5 - (1 bình chọn)

Càng nối dài cho xe nâng!

Lắp thêm càng nối dài cho xe nâng ( càng giả, áo càng) chúng ta cần những thông tin gì? Về chức năng hoạt động và sự an toàn của nó?

Thông thường càng nối dài cho xe nâng sẽ gia công tối đa gấp 1,5 lần chiều dài càng nâng trên xe. Nếu làm dài hơn khoảng cách này nó có nguy cơ làm cong càng nối dài so với ban đầu. Tuy nhiên trong một số trường hợp bắt buộc phải dài hơn thì cần phải gia cố cho càng. Đặc biệt ở phần nối dài cần gia cố ở bên trong để đảm bảo độ cứng của càng.

Back to list