Uncategorized

Đại tu xe nâng TCM

5/5 - (1 bình chọn)

ĐẠI TU XE NÂNG TCM

http://xenangp316.com/danh-muc/dich-vu-sua-chua-xe-nang-co-gioi/

Đại tu xe nâng là gì: Là sửa chữa, bảo trì tất cả các hư hỏng hay nguy cơ hư hỏng của xe nâng.

Đầu tiền ta cần kiểm tra toàn diện xe nâng.

 • Kiểm tra khung, lao xe nâng.
 • Kiểm tra hệ thống ống thủy lực
 • Kiểm tra bộ chia bơm thủy lực.
 • Kiểm tra bơm thủy lực.
 • Kiểm tra đề khởi động xe nâng.
 • Kiểm tra dinamo xe nâng.
 • Kiểm tra hộp số ( có 2 dạng hộp số là số cơ và tự động).
 • Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống chiếc sáng…
 • Kiểm tra hệ thống nạp nhiên liệu cho xe ( xe dầu: heo dầu; xe xăng: bộ chế hòa khí).
 • Kiểm tra động cơ xe nâng( phần này quan trọng nhất) .
 • Kiểm tra hệ thống cầu trước, cầu sau xe nâng.
 • Kiểm tra thước lái xe nâng.
 • Hệ thống thắng.

Đại tu xe nâng:Sau khi kiểm tra tổng quát. Công ty sẽ tiến hành đánh giá và thay thế, sửa chữa thiết bị..

 • Khung lao: Kiểm tra, thay thế bạc đạn lao xe nâng, xem độ mài mòn bạc đạn và khung lao thay thế hợp lí.
 • Hệ thống ống thủy lực: Các ống thủy lực hư hòng, ống đã bị chai qua quá trình sử dụng, dầu co ống có hiện tượng rỉ dầu.
 • Bộ chia thủy lực: Có bị tuột không, giũ áp tốt không. Đa phần cần phục hồi lại( mạ ty, thay sin, phốt) sau thời gian dùng.
 • Bơm thủy lực: Có tiếng kêu lạ không, cần thay thế không.
 • Đề khởi động xe nâng: kiểm tra relay đề, Cổ góp, than đề. Cơ cấu đẩy. Phục hồi đề.
 • Dinamo: Kiểm tra IC, hệ thống than, cổ góp. Phục hồi.
 • Hộp số: Đại tu hộp số là 1 trong những phần quan trọng trong đại tu xe nâng. Hạng mục cần làm chi tiết các vấn đề liên quan. Mục này sẽ có 1 bài viết liên quan.
 • Heo dầu:Cân chỉnh heo dầu, thay thế các ty, sin, phốt. Phục hồi béc dầu.
 • Hệ thống cầu trước sau: Sau một thời gian hoạt đông. Cần thay thế các bạc đạn, nhông truyền, ….
 • Đại tu hệ thống thắng: gồm heo thắng cái, heo thắng bánh, tân bua, bố thắng.
 • Đại tu động cơ: Hạng mục cần 1 bài viết liên quan.

Back to list