Uncategorized

Xe nâng Trung Quốc

Rate this post

Xe nâng Trung Quốc

Nói về lĩnh vực xe nâng hay bất kỳ thiết bị, sản phẩm nào xuất xứ từ Trung Quốc thì chúng ta vẫn kỳ thị họ. Sản phẩm của họ có thể tốt hoặc không tốt. Tuy nhiên đối với người Trung Quốc thì sản phẩm của họ vẫn là trên hết, ưu tiên dùng sản phẩm Trung Quốc.

Hôm nay bất ngờ mình gặp một người Việt Nam, mua hàng cho công ty Trung Quốc. Mình tư vấn về xe nâng hàng Hangcha của tập đoàn Hangcha Group Trung Quốc. Anh người Việt Nam nói rõ quan điểm là ông chủ Trung Quốc chỉ thích sử dụng hàng Trung Quốc. Mặc dù mình đã tư vấn dòng động cơ Isuzu chất lượng tốt hơn nhiều. Vậy mới thấy rõ, đất nước Trung Quốc với mấy tỷ dân thì tiêu thụ sản phẩm Trung Quốc như thế nào. Đó là nguyên nhân tại sao đất nước Trung Quốc mới ngày càng phát triển.

Qua đây mình cũng mong muốn người Việt Nam sau này hãy sử dụng sản phẩm Việt Nam. Mỗi một sản phẩm chúng ta tiêu thụ góp phần phát triển đất nước ngày càng hùng mạnh

Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật P316

Back to list